Chính sách chất lượng

Công ty cổ phần Thuốc Thú y trung ương VETVACO xác định:

Chất lượng là nền tảng quyết định sự tồn vong của doanh nghiệp. Do vậy toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Thuốc Thú y trung ương VETVACO cam kết đảm bảo rằng: Tất cả sản phẩm làm ra đều phải đảm bảo chất lượng đúng theo tiêu chuẩn đánh giá mới nhất của cơ quan chức năng nhà nước, đồng thời tuân thủ đầy đủ theo đúng luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

      

Công ty cổ phần Thuốc Thú y trung ương VETVACO cam kết:

- Đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các sản phẩm được sản xuất của công ty, bảo quản tối ưu và cung cấp thuận lợi nhất cho khách hàng.

- Liên tục cải tiến và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chẩn ISO 9001:2015, từng bước áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GMP trong quá trình sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ để đáp ứng yêu cầu và không ngừng thỏa mãn sự mong đợi của quý khách hàng.

- Không ngừng mở rộng các mối quan hệ hợp tác với tất cả các đối tác trong và ngoài nước trên các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học kỹ thuật, 
chuyển giao và áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất thuốc thú y với mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo các sản phẩm mới có chất lượng cao, có tính cạnh tranh, kịp thời đáp ứng yêu cầu bức thiết của thị trường và công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong cả nước.