VẮC-XIN LEPTOSPIRA (XOẮN TRÙNG)

Vắc-xin Leptospira ở dạng nước, được chế tạo từ 6 chủng vi khuẩn leptospira có tính miễn kháng cao là: L.Ponona; L.Canicola; L.Mitis; L.Ictero heamoragie; L./bataviae; L.Grippotyphosa.
Vắc-xin đạt tiêu 
chuẩn an toàn, hiệu lực cao. Chủng giống đưa vào sản xuất vắc-xin leptospira được Cục Thú y cấp phép
Thành phần: 
Kháng nguyên: canh trùng vi khuẩn leptospira.
- Hóa chất khác.

Công dụng:
Vắc-xin dùng để phòng bệnh xoắn trùng với các typ trong thành phần của vắc-xin.

Liều tiêm và sử dụng:
- Liều tiêm: Trâu bò, tiêm 5ml/ con; Lợn tiêm 3-5ml/ con;
- Tiêm nhắc lại: mũi thứ 2 cách mũi đầu 1-2 tuần
- Đường tiêm: tiêm dưới da
- Lắc kỹ chai thuốc trước khi dùng nhưng không được tạo ra bọt khí.

Bảo quản: từ 2°C - 8°C

Hạn dùng: In trên nhãn chai

Lưu ý:
- Sau khi tiêm vắc-xin 14-21 ngày, con vật sẽ có miễn dịch ổn định và kéo dài 6 tháng.
- Trong vùng có dịch việc xác định chính xác typ gây bệnh sẽ nâng cao hiệu quả chống bệnh này
- Không tiêm cho súc vật gầy yếu, đang ốm, gần đẻ, mới đẻ

Dạng trình bày:
Vắc-xin được đựng trong lọ nhựa loại dung tích 50ml.

Số đăng ký: TW-XI-8

CHỈ SỬ DỤNG CHO THÚ Y